آمار ..:: محــــــــــیـــط ســـــبـــــــز (منابع طبیعی و محیط زیست) ::..
تعداد بازدید ها: 714053

 ارزش گذاری اقتصادی تفرجگاه های طبیعی


با استفاده از روش هزینه سفر منطقه ای 


مطالعه موردی:

چشمه دیمه استان چهارمحال و بختیاریداوود مافی غلامی
اکرم نوری کمری
نبی الله یارعلی


چکیده:

با توجه به تقاضای روزافزون مردم به تفرجگاه ها و مراکز تفریحی، تحلیل های اقتصادی و اجتماعی و بررسی کامل خواسته های مردم برای فراهم آوردن امکانات و تسهیلات لازم، امری ضروری است. در این تحقیق از روش هزینه سفر منطقه ای برای ارزش گذاری اقتصادی تفرجگاه چشمه دیمه استفاده شد. این روش بر مبنای استفاده از نقشه، دیدگاه و خصوصیات اقتصادی - اجتماعی بازدیدکنندگان از تفرجگاه و نیز افزایش هزینه و مسافت دسترسی به منطقه است. نتایج نشان دادند که متغیرهایی چون سن و سطح سواد و مقدار درآمد ماهانه بازدیدکنندگان، تاثیر عمده ای بر استفاده از تفرجگاه ها دارند. بررسی سطح درآمد ماهانه بازدیدکنندگان نشان داد که میان این متغیر و تعداد روزهای بازدید از تفرجگاه و نیز تمایل به پرداخت ورودیه، همبستگی بالایی وجود داشت. این نتایج به دست آمده چندان دور از انتظار نبود، زیرا به عنوان مثال برای پارک های ایالات متحد نیز نتایج مشابهی به دست آمده اند. نتایج در عین حال نشان دادند که سطح تحصیلات نیز نقش مهمی در جذب گردشگران چشمه دیمه داشته است، به گونه ای که بیشترین تعداد بازدیدکنندگان دارای تحصیلات دانشگاهی بودند. بررسی مطالعات انجام شده در برخی از تفرجگاه های کشور نشان می دهد که این مناطق برای نوجوانان تا میان سالان جاذبه بیشتری دارند؛ اما نتایج ما نشان داد که بیشترین تعداد بازدیدکنندگان (24 درصد) در محدوده سنی 34-30 سال هستند. ارزش تفرجی روزانه بالای گردشگاه چشمه دیمه که در تابستان 1387 محاسبه شد، با تحقیقات مشابه که برای تالاب انزلی (1385) و پارک جنگلی طالقانی (1386) انجام گرفت، درخور مقایسه بود. این ارزش برای سه منطقه یادشده به ترتیب حدود 72، 12 و 42 میلیون تومان برآورد شد. حتی با احتساب نرخ تورم در فاصله زمانی این سه تحقیق، نتایج نشان دهنده لزوم توجه بیشتر و تدوین طرح توسعه گردشگری منطقه تفرجگاهی چشمه دیمه است.

کلید واژه: استان چهارمحال و بختیاری، تفرج، چشمه دیمه، ارزش گذاری اقتصادی، تفرجگاهی، روش هزینه سفر منطقه ای (Z.T.C.M)
منبع: نشریه پژوهشهای جغرافیای انسانی، بهار 1390، شماره 75


دانلود فایل pdf  متن کامل مقاله در ادامه مطلب


برای مشاهده سایر مقالات زیست محیطی این وب اینجا کلیک نمایید .


مشاهده لیست همه مقالات زیست محیطی این وبلاګ از اینجا

 

 ارزش گذاری اقتصادی تفرجگاه های طبیعی

با استفاده از روش هزینه سفر

منطقه ای مطالعه موردی:

چشمه دیمه استان چهارمحال و بختیاری


داوود مافی غلامی
اکرم نوری کمری
نبی الله یارعلی

مقدمه
طی سا لهای اخیر تخریب مستمر منابع طبیعی منجر به اتخاذ تصمیمات مهمی در مورد آینده آنها شده است، چرا که این تخریب پیامدهای نامطلو بی ر ا بر ای تمام ی مردم ی که به طور مستقیم و غیرمستقیم بر ای گذران زندگی به منابع طبیعی
وابسته اند، به همراه دارد . نیاز جامعه به ا ین منابع فقط ب هدلیل کالاها و خدمات مستق یمی نیست که آنها فراهم می آورند، بلکه به دلیل نقش مه م ی است که در فراهم ساختن شر ایط مطلوب زندگ ی بر عهده دارند و این خود نشا ن دهنده ارزش بالاتر خدمات غیربازاری منابع طبیعی در مقایسه با کالاها و خدمات بازاری آنهاست.

ارزش کل اقتصادی 1 هر منبع طبیعی را می توان به ارزش های مصرفی 2 و غیرمصرفی 3 تقسیم بندی کرد. بر طبق تعریف، ارزش های مصرفی از مصرف و بهره برداری واقعی منبع طبیعی مشتق می شود که شامل , 734 ارزش مصرفی مستقیم نظ یر درآمده ای حاصل از چوب، علوفه، مواد غذا یی و مواد خام است ، و ارزش مصرفی غیرمستقیم نظیر فعالیت های تفرجی، خدمات زیست محیطی و اکولوژیکی است.
دانشمندان اقتصاد محیط ز یست بر آن اند که انجام ارزش گذاری اقتصادی برای خدمات و منافع غیربازاری و زیست محیطی امری ضروری است و انکار آنها در درازمدت نتیجه ای جز پشیمانی نخواهد داشت. ارزش گذاری اقتصادی روشی است برای برآورد ارزش پولی این نوع خدمات، تا ارزش بالقوه منابع زیست محیطی در برنامه ریزی توسعه ای و تصمیم گیری و مدیریت بهره برداری و نیز حفاظت از اکوسیستم های طبیعی بیشتر مد نظر قرار گیرد.

در حال تایپ متن کامل مقاله هستیم...

نوع فایل : pdf


حجم فایل :  631.32 Kb
 
جهت اطلاع از تنظیمات و ویــــرایش این قالب اینجا را کلیک کنید.

.:: کلیک کنید ::.
 

پیج رنک

رنک الکسا